Danh hiệu Vision và sơ đồ trả thưởng
  
Quảng Cáo
Untitled 13 Untitled 12 Untitled 11 Untitled 2 Untitled 15
Thống Kê Truy Cập
 
Thông tin chi tiết

Untitled 1

 

 

Sơ đồ trả hoa hồng của VISION

 

Cân bằng, lợi nhuận, hiệu quả – là những đặc điểm quan trong của sơ đồ trả hoa hồng Vision. Sơ đồ trả hoa hồng của Công ty mang lại cho các nhà phân phối cơ hội có thu nhập từ 3 nguồn:

I) THU NHẬP TỪ VIỆC GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
II) HOA HỒNG TỪ VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ ĐỠ ĐẦU MẠNG LƯỚI
III) PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO CÁC THỦ LĨNH CỦA CÔNG TY

I) HOA HỒNG GIỚI THIỆU


1. Thu nhập từ việc giới thiệu sản phẩm. 9% - 30% doanh số của các khách hàng của Bạn.


Giới thiệu sản phẩm và tư vấn cho các khách hàng của Bạn, Bạn sẽ nhận được Hoa hồng giới thiệu. Khi khuyến cáo các khách hàng mua những sản phẩm mà họ cấn thông qua cửa hàng internet (www.visionshop.me) bằng cách sử dụng mã số tư vấn của Bạn, Bạn sẽ nhận được hoa hồng theo quy tắc trả Hoa hồng giới thiệu của Công ty.

Mã số tư vấn - Bạn sẽ nhận được mã số này ngay khi ký hợp đồng điện tử. Hoặc Bạn cũng có thể tìm mã số này trên cây doanh nghiệp của Bạn (www.vip-tree.net) hoặc tại bộ phận hỗ trợ nhà phân phôi – DRD các kho hàng.
Bạn có thể thay đổi Mã số tư vấn thành số mà bạn thích ở trên cây doanh nghiệp của Bạn (www.vip-tree.net). Mã số này dùng để phân biệt và nhận biết một khách hàng là khách hàng của Bạn.


HHoa hồng giới thiệu được tính bằng phần trăm trên tổng các đơn hàng của các khách hàng của bạn (từ 9 đến 30%). Tỷ lệ phần trăm phụ thuộc vào tổng số CV của nhà phân phối trong tháng (bao gồm CV của cá nhân nhà phân phối và tất cả các khách hàng của nhà phân phối trong tháng). Hoa hồng được tính dựa trên giá bán lẻ của Công ty.


Ma trận trả hoa hồng giới thiệu

 

Tổng CV trong tháng (bao gồm CV cá nhân và CV của các khách hàng)

Hoa hồng giới thiệu (% trên giá bán lẻ dành cho khách hàng)

Từ 0 đến 29,99 CV

9%

Từ 30 đến 59,99 CV

15%

Từ 60 đến 94,99 CV

22%

95 CV trở lên

30%


Lưu ý, các suất hàng của các khách hàng của Bạn được tính vào cá nhân bạn và hình thành nên danh hiệu của Bạn trong tháng.

2. Thu nhập từ bán lẻ. Chiết khấu trên sản phẩm (đến 40%)


Nhà phân phối khi mua sản phẩm của Công ty được hưởng giá buôn (giá sỉ), chiết khấu 40%. Mức chiết khấu đó mang lại thu nhập từ bán lẻ cho Bạn.
Để mua được giá của nhà phân phối Bạn cần mua sản phẩm một lần không ít hơn 128 đồng Vision (hay 95 CV).

Booster
Booster – Đó là gói hàng tương đương 475 CV trở lên trong 1 lần mua hoặc 475 CV trở lên trong 1 tháng (Booster tích lũy ). Khi mua Booster, Bạn sẽ nhận được quà tặng tương đương 95 CV trở lên. Đơn hàng càng lớn, Bạn càng nhận được nhiều quà tặng! Với mỗi 25 CV tăng thêm Bạn nhận được thêm 5 CV quà tặng.II) PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI NHÀ PHÂN PHỐI RIÊNG

Nền tảng của Công ty đó là những sản phẩm độc đáo, chất lượng cao giúp gia tăng nguồn tài nguyên sức khỏe cho con người, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống. Hàng triệu những kết quả sử dụng sản phẩm sau 16 năm tồn tại là những minh chứng hùng hồn cho danh tiếng của Công ty, nhờ đó mà sản phẩm được bán rất chạy trên thị trường.
Bằng cách khuyến cáo mọi người cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc sử dụng sản phẩm Vision kết hợp với việc phổ biến triêt lý của Công ty và những giá trị của Công ty, Bạn sẽ có cơ hội có thêm thu nhập hoặc xây dựng mạng lưới để tạo nguồn thu nhập chính. Tất cả phụ thuộc vào mục tiêu của Bạn.
Hàng tháng, Công ty chi trả cho các nhà phân phối tích cực 56% doanh số theo sơ đồ trả hoa hồng của Công ty.

Hoa hồng phát triển và đỡ đầu mạng lưới – Đó là nền tảng sơ đồ trả thưởng của Công ty.

3. Hoa hồng mạng lưới. 5-10% doanh số tầng 1-6.


Hoa hồng mạng lưới (HHML) – là hoa hồng chính dành cho nhà phân phối tích cực được trả từ tầng 1 đến tầng 6 của mạng lưới. HHML được tính riêng biệt từ các suất hàng của nhà phân phối mới (tháng đầu tiên) và các suất hàng của nhà phân phối làm việc từ tháng thứ 2 trở đi và được tính từ doanh số dưới dạng CV.
Số tầng được chi trả hoa hồng mạng lưới tùy thuộc vào danh hiệu của Bạn trong tháng và số lượng nhà phân phối tích cực ở tầng 1 trong mạng lưới của Bạn.


Sơ đồ trả HHML

 

Tầng % Hoa hồng mạng lưới từ doanh số của nhà phân phối mới % hoa hồng mạng lưới
Từ doanh số của nhà phân phối làm việc nhiều hơn 1 tháng
 
Danh hiệu Danh hiệu
TC TC TC TC VIP TC TC TC TC VIP
Số lượng nhà phân phối tích cực ở tầng 1   2 3 4     2 3 4  
1 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
2 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
3   5% 5% 5% 5%   10% 10% 10% 10%
4     5% 5% 5%     10% 10% 10%
5       5% 5%       10% 10%
6         5%         10%Khi chi trả hoa hồng mạng lưới, áp dụng quy tắc nén các đơn hàng lớn (Chi tiết xem thêm phần mô tả chương trình nén các đơn hàng lớn)

4. VIP-Bonus. +10%


Khi giới thiệu sản phẩm cho 5 người sử dụng, Bạn được xem là hoàn thành danh hiệu VIP (Very Important Person). Nhà phân phối danh hiệu VIP ngoài hoa hồng mạng lưới còn được nhận thêm phần thưởng đặc biệt còn gọi là VIP Bonus.
VIP-Bonus được trả từ doanh số tính bằng CV của các nhà phân phối mới
VIP Bonus có giá trị là 10% và được trả cho hai người đỡ đầu gần nhất trong mạng lưới đạt danh hiệu VIP. Khi đó, không quan trọng là người đỡ đầu VIP này nằm ở mức nào trong dãy người đỡ đầu cấp cao tính theo hàng dọc.
Khi chi trả VIP Bonus, áp dụng quy tắc nén các đơn hàng lớn (Chi tiết xem thêm phần mô tả chương trình nén các đơn hàng lớn).

5. Hoa hồng vô cùng. + 1-6% doanh số từ tầng 1 đến vô cùng.


Khi phát triển mạng lưới, Bạn sẽ tiến được những bước cao hơn trên nấc thang sự nghiệp, đồng thời cơ hội có thêm thu nhập khác cũng sẽ mở ra cho Bạn. Chi tiết về nấc thang sự nghiệp của Công ty, hãy xem mục Nấc thang sự nghiệp. r />
Khi đạt danh hiệu VIP 1S trở lên, Bạn được quyền nhận thêm hoa hồng vô cùng. Hoa hồng vô cùng – đó là phần chi trả thêm từ doanh số (CV) của mạng lưới tính từ tầng 1 đến vô cùng.


Ma trận chi trả hoa hồng vô cùng

Danh hiệu

Hoa hồng vô cùng

VIP 1S

1%

VIP 2S

2%

VIP 3S

3%

VIP 4S

4%

VIP 5S

5%

VIP M trở lên

6%

Hoa hồng vô cùng của nhà phân phối không bao gồm tổng hoa hồng vô cùng của các nhà phân phối trong mạng lưới của nhà phân phối đó.
Khi chi trả hoa hồng vô cùng, áp dụng quy tắc nén các đơn hàng lớn (Chi tiết xem thêm phần mô tả chương trình nén các đơn hàng lớn).


6. Chương trình nén động các đơn hàng lớn.

Quy tắc trả hoa hồng đối với phần doanh số lớn hơn 190 CV của các nhà phân phối trong tháng hiện hành.
Để nhận được VIP Bonus, Hoa hồng mạng lưới và Hoa hồng vô cùng từ phần doanh số lớn hơn 190 CV (CV thứ 191 trở đi) của nhà phân phối, Bạn cần tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn.
Để tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn, Bạn phải mua Booster ít nhất 1 lần trong 4 tháng và tích cực trong tháng hiện hành.

Việc trả hoa hồng theo tầng từ CV 191 trở lên trong những đơn hàng lớn hơn 190 CV được thực hiện theo đúng quy tắc về phần trăm chi trả VIP Bonus, hoa hồng mạng lưới, hoa hồng vô cùng, kết hợp với việc Nén động những người tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn.

Đối với mỗi loại hoa hồng trong chương trình nén các đơn hàng lớn, chương trình máy tính sẽ tự động tìm người đỡ đầu đầu tiên trong dãy người đỡ đầu thỏa mãn điều kiện nhận hoa hồng này và là người tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn để chi trả, sau đó đến người thứ 2, thứ 3… cho đến khi tất cả các phần trăm của phần hoa hồng này được chi trả hết.

Nén các đơn hàng lớn


Nén các đơn hàng lớn – Là việc tính hoa hồng từ CV thứ 191 trở lên trong các đơn hàng lớn hơn 190 CV của các nhà phân phối. Chỉ có những nhà phân phối tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn mới được nhận phần hoa hồng này (Để tham gia chương trình, Bạn cần mua Booster case ít nhất 1 lần trong 4 tháng và bản thân là nhà phân phối tích cực trong tháng hiện hành). Đối với mỗi loại hoa hồng trong chương trình nén các đơn hàng lớn, chương trình máy tính sẽ tự động tìm người đỡ đầu đầu tiên trong dãy người đỡ đầu thỏa mãn điều kiện nhận hoa hồng này và là người tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn để chi trả, sau đó đến người thứ 2, thứ 3… cho đến khi tất cả các phần trăm của phần hoa hồng này được chi trả hết.

7. Jump Bonus


Jump Bonus là phần thưởng cho nhà phân phối có bước tiến nhanh trên Nấc thang sự nghiệp.
Để nhận được phần thưởng Jump Bonus, Bạn cần hoàn thành điều kiện khóa danh hiệu (chi tiết về việc khóa danh hiệu, xem mục Nấc thang sự nghiệp) trong một giai đoạn nhất định kể từ lúc ký hợp đồng.
Ma trận chi trả Jump Bonus

Danh hiệu

Điều kiện khóa danh hiệu

Giá trị phần thưởng, у.е.

VIP 1S

2 tháng

250

VIP 2S

4 tháng

1 000

VIP 3S

6 tháng

2 000

VIP 4S

8 tháng

3 000

VIP 5S

10 tháng

5 000

VIP M trở lên

12 tháng

10 000


8. Master Bonus


Là phần thưởng dành cho các VIP Master. Tổng phần thưởng chi trả cho các VIP Master trở lên tương đương 0,5% doanh số Công ty (СV) trong tháng.

Phần thưởng được chia cho các nhà phân phối hoàn thành tiêu chuẩn theo tỷ lệ trong Ma trận chi trả Master Bonus (thông tin chi tiết trong mục Dành cho nhà phân phối, website www.vipgroup.net)

9. Super Star Bonus


Super Star Bonus là phần thưởng dành cho nhà phân phối lần đầu tiên khóa danh hiệu VIP Super Star. Phần thưởng tương đương 1 000 000 у. е.

Thông tin về các phần thưởng phụ khác, xem trên websitewww.vipgroup.net

Nấc thang sự nghiệp Vision


Nấc thang sự nghiệp của Công ty bắt đầu từ danh hiệu VIP.

Danh hiệu VIP

Để hoàn thành danh hiệu VIP, nhà phân phối trong tháng cần phải:

 • Bản thân là nhà phân phối tích cực (Tổng CV cá nhân từ 190 CV trở lên);

 • Có ít nhất 5 nhà phân phối ở tầng 1 đặt mua sản phẩm, mỗi người mua tối thiểu 95 CV;

 • Có tổng doanh số các nhà phân phối tầng 1 là 950 CV trở lên.


Ma trận nấc thang sự nghiệp Vision


Danh hiệu Điều kiện tầng 1 Số nhánh tiêu chuẩn*  Doanh số nhánh tiêu chuẩn Doanh số 6 tầng Điều kiện khóa danh hiệu
VIP 1S 2 VIP     3 800 1 tháng
VIP 2S 2 VIP 2 3 800 15 200 2 tháng
VIP 3S 3 VIP 3 5 700 28 500 3 tháng
VIP 4S 4 VIP 4 7 600 45 600 4 tháng
VIP 5S 5 VIP 5 9 500 76 000 5 tháng
VIP Master 6 VIP 6 11 400 114 000 6 tháng


* Nhánh tiêu chuẩn — là một nhóm nhà phân phối với tổng doanh số 6 tầng đạt tiêu chuẩn đê hoàn thành yêu cầu của danh hiệu này hoặc danh hiệu khác.

Trong nấc thang sự nghiệp Vision, sử dụng 2 khái niệm:

«Đạt danh hiệu» - có mạng lưới với doanh số thỏa mãn các điều kiện tiêu chuẩn trong tháng hiện hành. Hoa hông vô cùng được trả cho các nhà phân phối đạt danh hiệu VIP 1S trở lên trong tháng.

«Khóa danh hiệu» – duy trì mạng lưới với doanh số thỏa mãn các điệu kiện tiêu chuẩn trong một giai đoạn xác định ứng với từng danh hiệu.

Khi khóa danh hiệu, Nhà phân phối được nhận huy hiệu công nhận danh hiệu đã khóa được. Huy hiệu được trao theo nghi thức Công nhận tại các sự kiện của Công ty.
Ngoài huy hiệu, Công ty cũng tặng quà tặng lưu niệm tương ứng với danh hiệu khóa được.

Mô tả chi tiết các danh hiệu

Danh hiệu VIP 1S

Để hoàn thành danh hiệu, nhà phân phối trong tháng cần phải:

 • đạt danh hiệu VIP;

 • có 2 nhà phân phối ở tầng 1 đạt danh hiệu VIP;

 • có doanh số 6 tầng của mạng lưới là 3800 CV trở lên (tương đương với 20 suất hàng tiêu chuẩn, mỗi suất 190 CV).

Để khóa danh hiệu VIP 1S, nhà phân phối cần hoàn thành tất cả những điều kiện nêu trên trong thời gian 1 tháng.

Danh hiệu VIP 2S

Để hoàn thành danh hiệu VIP 2S, nhà phân phối trong tháng cần phải:

 • đạt danh hiệu VIP;

 • có 2 nhà phân phối ở tầng 1 đạt danh hiệu VIP;

 • có 2 nhánh tiêu chuẩn ở tầng 1 và doanh số 6 tầng đầu tiên của mỗi nhánh tiêu chuẩn này không dưới 3800 CV;

 • có doanh số 6 tầng của mạng lưới là 15200 CV trở lên.

Để khóa danh hiệu VIP 2S, nhà phân phối cần phải duy trì danh hiệu VIP 2S trong 2 tháng liên tục.

Danh hiệu VIP 3S

Để hoàn thành danh hiệu VIP 3S, nhà phân phối trong tháng cần phải:

 • đạt danh hiệu VIP;

 • có 3 nhà phân phối ở tầng 1 đạt danh hiệu VIP;

 • có 3 nhánh tiêu chuẩn ở tầng 1 và doanh số 6 tầng đầu tiên của mỗi nhánh tiêu chuẩn này không dưới 5700 CV;

 • có doanh số 6 tầng của mạng lưới là 28500 CV trở lên.

Để khóa danh hiệu VIP 3S, nhà phân phối cần phải duy trì danh hiệu VIP 3S trong 3 tháng liên tục.

Danh hiệu VIP 4S

Để hoàn thành danh hiệu VIP 4S, nhà phân phối trong tháng cần phải:

 • đạt danh hiệu VIP;

 • có 4 nhà phân phối ở tầng 1 đạt danh hiệu VIP;

 • có 4 nhánh tiêu chuẩn ở tầng 1 và doanh số 6 tầng đầu tiên của mỗi nhánh tiêu chuẩn này không dưới 7600 CV;

 • có doanh số 6 tầng của mạng lưới là 45600 CV trở lên.

Để khóa danh hiệu VIP 4S, nhà phân phối cần phải duy trì danh hiệu VIP 4S trong 4 tháng liên tục.

Danh hiệu VIP 5S

Để hoàn thành danh hiệu VIP 5S, nhà phân phối trong tháng cần phải:

 • đạt danh hiệu VIP;

 • có 5 nhà phân phối ở tầng 1 đạt danh hiệu VIP;

 • có 5 nhánh tiêu chuẩn ở tầng 1 và doanh số 6 tầng đầu tiên của mỗi nhánh tiêu chuẩn này không dưới 9500 CV;

 • có doanh số 6 tầng của mạng lưới là 76000 CV trở lên.

Để khóa danh hiệu VIP 5S, nhà phân phối cần phải duy trì danh hiệu VIP 5S trong 5 tháng liên tục.

Danh hiệu VIP Master

Để hoàn thành danh hiệu VIP M, nhà phân phối trong tháng cần phải:

 • đạt danh hiệu VIP;

 • có 6 nhà phân phối ở tầng 1 đạt danh hiệu VIP;

 • có 6 nhánh tiêu chuẩn ở tầng 1 và doanh số 6 tầng đầu tiên của mỗi nhánh tiêu chuẩn này không dưới 11400 CV;

 • có doanh số 6 tầng của mạng lưới là 114000 CV trở lên.

Để khóa danh hiệu VIP M, nhà phân phối cần phải duy trì danh hiệu VIP Master trong 6 tháng liên tục.

Danh hiệu VIP Master 1S

Để hoàn thành danh hiệu VIP M 1S, nhà phân phối trong tháng cần phải:

 • đạt danh hiệu VIP Master;

 • có ít nhất 1 VIP Master ở tầng 1 hoặc tầng 2 hoặc tầng 3;

Để khóa danh hiệu VIP Master 1S, nhà phân phối cần duy trì danh hiệu VIP Master 1S trong 12 tháng liên tục.

Danh hiệu VIP Master 2S – 5S

Để hoàn thành danh hiệu VIP Master 2S - 5S, nhà phân phối trong tháng cần phải:

 • đạt danh hiệu VIP Master;

 • có ở tầng 1 hoặc tầng 2 hoặc tầng 3 từ 2 đến 5 nhà phân phối VIP Master (đối với VIP Master 2S – 2 VIP Master, VIP Master 3S – 3 VIP Master, VIP Master 4S – 4 VIP Master, VIP Master 5S – 5 VIP Master). Khi đó, các nhà phân phối VIP Master này phải nằm ở các nhánh khác nhau.

Để khóa danh hiệu VIP Master 2S-5S, nhà phân phối cần duy trì danh hiệu VIP Master 2S-5S trong 12 tháng liên tục.

Danh hiệu VIP SUPER STAR

Để hoàn thành danh hiệu VIP Master Super Star, nhà phân phối trong tháng cần phải:

 • đạt danh hiệu VIP Master;

 • có 6 nhà phân phối VIP Master trở lên ở tầng 1 hoặc tầng 2 hoặc tầng 3. Ngoài ra, 6 nhà phân phối VIP Master này phải nằm ở các nhánh khác nhau.

Để khóa danh hiệu VIP Master Super Star, nhà phân phối cần duy trì danh hiệu VIP Master Super Star trong 12 tháng liên tục.

Danh hiệu

Số lượng VIP Master từ tầng 1-3

VIP Super Star

6 VIP Master

VIP Master 5S

5 VIP Master

VIP Master 4S

4 VIP Master

VIP Master 3S

3 VIP Master

VIP Master 2S

2 VIP Master

VIP Master 1S

1 VIP MasterThuật ngữ và khái niệm


CV (Commission Volume)
CV là đơn vị doanh số. Các điều kiện trong Sơ đồ trả hoa hồng đều áp dụng đơn vị CV.

Mỗi sản phẩm* tương đương với một lượng điểm nhất định – hay còn gọi là cơ sở CV. Cơ sở CV của sản phẩm ở tất cả các nước là như nhau, điều này cho phép đồng bộ sơ đồ trả hoa hồng Vision và phát triển kinh doanh trên toàn cầu với 1 sơ đồ trả hoa hồng duy nhất.
Cơ sở CV của mỗi sản phẩm được chỉ rõ trong bảng giá dành cho nhà phân phối và trong catalog sản phẩm trên website bán hàng của Công ty (www.visionshop.me).

* trừ các sản phẩm in ấn và các sản phẩm lưu niệm.

Nhà phân phối tích cực
Là nhà phân phối có tổng CV các đơn hàng cá nhân trong tháng tương đương 190 CV trở lên.

Nhà phân phối mới
Là nhà phân phối mới ký hợp đồng trong tháng hiện hành.

Booster
Là 1 hoặc nhiều đơn hàng được mua trong 1 tháng tiêu chuẩn có tổng CV tương đương 475 CV trở lên. Khi mua Booster, Công ty tặng Bạn lượng sản phẩm tương đương 95 CV trở lên. Nếu mua Booster trong 1 đơn hàng, Bạn sẽ được nhận ngay quà tặng, nếu mua bằng nhiều đơn hàng khác nhau, Bạn sẽ được nhận quà tặng vào tháng sau.

Sơ đồ trả hoa hồng
Là hệ thống quy tắc tính hoa hồng cho các nhà phân phối Vision.

Nấc thang sự nghiệp
Kế hoạch phát triển sự nghiệp của nhà phân phối – từ danh hiệu VIP trở lên.

Nhánh tiêu chuẩn
Là nhà phân phối ở tầng 1, có tổng doanh số 6 tầng đáp ứng điều kiện của một danh hiệu nào đó.

Mã số nhà tư vấn
Mã số nhà tư vấn – là mã số đặc biệt, được cung cấp ngay sau khi ký hợp đồng.
Bạn có thể thay đổi Mã số tư vấn thành số mà bạn thích ở trên cây doanh nghiệp của Bạn (www.vip-tree.net). Bằng cách sử dụng mã số này, khách hàng của Bạn có thể tự đăng ký mua hàng qua website bán hàng của Công ty. Mã số này dùng để phân biệt và nhận biết một khách hàng là khách hàng của Bạn.


Nén các đơn hàng lớn

Nén các đơn hàng lớn – Là việc tính hoa hồng từ CV thứ 191 trở lên trong các đơn hàng lớn hơn 190 CV của các nhà phân phối. Chỉ có những nhà phân phối tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn mới được nhận phần hoa hồng này (Để tham gia chương trình, Bạn cần mua Booster case ít nhất 1 lần trong 4 tháng và bản thân là nhà phân phối tích cực trong tháng hiện hành). Đối với mỗi loại hoa hồng trong chương trình nén các đơn hàng lớn, chương trình máy tính sẽ tự động tìm người đỡ đầu đầu tiên trong dãy người đỡ đầu thỏa mãn điều kiện nhận hoa hồng này và là người tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn để chi trả, sau đó đến người thứ 2, thứ 3… cho đến khi tất cả các phần trăm của phần hoa hồng này được chi trả hết.

Ví dụ 1. Một nhà phân phối mới mua Booster 475 CV. Như vậy sẽ có 285 CV (475 CV - 190 CV = 285 CV) áp dụng quy tắc nén đơn hàng lớn.
Công ty sẽ trả Hoa hồng mạng lưới, VIP Bonus và Hoa hồng vô cùng từ đơn hàng của nhà phân phối mới này. Để trả VIP Bonus cho 285 CV, chương trình máy tính tự động tìm người đỡ đầu cấp cao đầu tiên trong dãy người đỡ đầu có danh hiệu VIP trở lên và là người tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn để tra cho anh ta 10%. Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục tìm người đỡ đầu thứ 2 đạt danh hiệu VIP trở lên và là người tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn để trả 10% còn lại.
Tương tự đối với Hoa hồng mạng lưới – chương trình tự động tìm người đỡ đầu đầu tiên tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn và trả 5%, sau đó đến người thứ 2 tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn…. Tương tự như thế đối với Hoa hồng vô cùng.

Ví dụ 2. Một nhà phân phối cũ, đã làm việc hơn 1 tháng, mua đơn hàng tương đương 300 CV. Đối với 110 CV (300 CV - 190 CV = 110 CV) áp dụng quy tắc nén các đơn hàng lớn.
Đối với đơn hàng của những nhà phân phối cũ, Công ty chỉ trả Hoa hồng mạng lưới và Hoa hồng vô cùng
Đối với hoa hồng mạng lưới – chương trình tự động tìm người đỡ đầu đầu tiên trong dãy người đỡ đầu có tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn và trả cho người đó 5%, sau đó chương trình tiếp tục tìm người thứ 2 trong trong dãy người đỡ đầu có tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn và trả cho người đó 5%, tiếp theo chương trình lại tìm người thứ 3 trong dãy người đỡ đầu có tham gia chương trình nén các đơn hàng lớn và trả cho người đó 10% …. Tương tự như thế đối với Hoa hồng vô cùng.

Quá trình này được gọi là Sự nén động


Giáng cấp (Degrade)


Nếu nhà phân phối không tích cực (190 CV) ít nhất 1 lần trong 4 tháng thì mạng lưới của nhà phân phối này sẽ được chuyển lên cho người đỡ đầu, thủ tục này gọi là giáng cấp (degrade).

Cắt hợp đồng


Nếu nhà phân phối không mua hàng trong 10 tháng liên tục (tối thiểu 95 CV) thì hợp đồng của nhà phân phối này sẽ tự động bị hủy.

 

 


Quay lại (<--)@ Miễn phí đo cho khách hàng chỉ số đánh giá sức khoẻ như : lượng mỡ bụng dưới da, lượng mỡ nội tạng, lượng nước trong cơ thể, mức độ lão hoá, hàm lượng calo đốt mỗi ngày, trọng lượng cơ bắp, thể hình, khối lượng xương, cân nặng.


@ HERBALIFE Dinh Dưỡng Số 1 Thế Giới.

@ HERBALIFE Sản Xuất và Nhập Khẩu từ MỸ.

@ HERBALIFE Sản Phẩm Duy Nhất Cam Kết Hoàn Tiền Nếu Khách Hàng Sử Dụng Không Đạt Hiệu Quả.

@ HERBALIFE Tập Đoàn Độc Quyền Cung Cấp Thức Ăn Nhà Du Hành Vũ Trụ NASA (Nhà du hành vũ trụ NASA là tài sản Quốc Gia nước Mỹ)

@ HERBALIFE Đạt Được Tài Trợ Dinh Dưỡng Sức Khoẻ cho các Vận Động Viên của Thể Thao Việt Nam.


@ VISION Công ty làm việc với sự bảo trợ của Tổ chức Y tế thế giới WHO.

@ VISION Top 20 sản phẩm được người Việt Nam tin dùng năm 2012.


Bản tin www.thucphamchucnang4u.net
 • Nguyên Nhân và Giải Pháp Cho Phụ Nữ Bị Đau Chân Khi Mang Giày Cao Gót
  Việc phụ nữ thường xuyên đi giày cao gót đang “góp phần” làm gia tăng các vấn đề về sức khỏe xương khớp của họ.
 • Giải Rồng Vàng Thực Phẩm Bổ Sung Dinh Dưỡng Hàng Đầu
  Giải thưởng Rồng Vàng cho “thương hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hàng đầu” hai năm liên tiếp 2012 và 2013 đã khẳng định vị thế dẫn đầu của tập đoàn Herbalife trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng.
 • Đẩy Lùi Lão Hóa Xương Duy Trì Phong Độ Sau 40 Tuổi
  Đối với cánh mày râu ở độ tuổi 40, khi sức khỏe đã qua ngưỡng cửa mới thì những cơn nhức xương, bệnh vặt cứ ngày một quen thuộc hơn. Do vậy, các quí ông nên bắt đầu ý thức được rằng mình cần phải chủ động quan tâm, chăm sóc đến sức khỏe bản thân hơn nữa.
 • Cung Cấp Đạm Tốt Cho Cơ Thể Khỏe Mạnh Săn Chắc
  Muốn có một cơ thể săn chắc, linh hoạt và khỏe mạnh thì cần phải thường xuyên vận động, tập luyện thể dục. Điều này có đúng không? Câu trả lời sẽ là "đúng nhưng chưa đủ" vì bạn còn cần một chế độ dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt bổ sung chất đạm.
 • Nỗi Lo Về Tiêu Hóa Kém Khi Đi Du Lịch Dài Ngày
  Không còn gì phiền toái và “đau khổ” hơn khi chuyến du lịch quý giá bị phá hỏng bởi những chứng bệnh về đường ruột.  Cho dù đó là chuyến phượt khám phá miền đất mới hay là tour nghỉ dưỡng trọn gói, việc tự trang bị cho bản thân một thể trạng tốt luôn là điều cần thiết để chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ của mình.
 • Dinh Dưỡng Herbalife Tối Ưu cho Vận Động Viên VN Sea Games 27
  Trên 5.000 VĐV của 11 quốc gia tham gia thi đấu tranh tài ở 460 nội dung thuộc 33 môn thể thao của SEA Games 27. Đại hội sẽ được khai mạc tại sân vận động Wunna Theikdi - Myanmar vào ngày 11/12 và bế mạc ngày 22/12. Trong bối cảnh chỉ còn 6 ngày nữa thì SEA Games 27 chính thức bắt đầu, cùng điểm qua những hoạt động chuẩn bị của đoàn TTVN trước thềm khai mạc đấu trường thể thao lớn nhất khu vực.
 • Niteworks Ổn Định Huyết Áp Bảo Vệ Tim Mạch Hiệu Quả Dễ Dàng
  Một trái tim khỏe sẽ quyết định sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mỗi người. Do vậy, giữ huyết áp ở mức ổn định rất quan trọng, bởi huyết áp liên quan trực tiếp đến sức khỏe tim mạch. Y học hiện đại đã khẳng định, có nhiều cách giúp ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch. Chẳng hạn, thay đổi chế độ ăn uống, sử dụng những loại thực phẩm có tác dụng hỗ trợ quá trình sản xuất Oxit Nitric trong cơ thể…
 • Tăng Cường Sức Khỏe Tim Mạch với Axít Béo
  Thống kê cho thấy, các bệnh lý tim mạch đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam và thế giới (Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới – WHO). Theo giới chuyên môn, hàng ngàn ca tử vong trên đáng lẽ không xảy ra nếu biết phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe tim mạch đúng cách. Bên cạnh việc thiết lập ngay một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, sử dụng chế phẩm axít béo thiên nhiên hàng ngày sẽ giúp chúng ta chủ động phòng chống căn bệnh này.
 • Cách Uống Trà Khoa Học của Người Đẹp Trương Thị May
  Người đẹp Trương Thị May chọn dùng Trà Thảo Mộc Cô Đặc cho cuộc sống bận rộn. Cô chia sẻ: “Bây giờ trong giỏ xách của May luôn có Trà Thảo Mộc Cô Đặc để có thể lấy lại sự tập trung và tỉnh táo mọi lúc, mọi nơi. 30 giây là có thể thưởng thức một ly trà pha cùng nước lạnh, giúp lấy lại sự tỉnh táo tập trung tức thì, đồng thời rất tuyệt vời trong việc giữ gìn vóc dáng.
 • Đằng Sau Những Tấm Huy Chương của Xạ Thủ Hoàng Xuân Vinh
  Sau khi để vuột mất tấm huy chương đầy tiếc nuối ở Olympic Luân Đôn 2012, VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh liên tiếp gặt hái thành công tại đấu trường châu Á và thế giới. Hiện tại, xạ thủ nam hàng đầu Việt Nam vẫn tràn trề nhiệt huyết và quyết tâm tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới…
 • Giảm Cân Giúp Bạn Đẹp Hơn và Cải Thiện Sức Khỏe Thể Lực
  Giảm cân, kiểm soát cân nặng ổn định không chỉ giúp bạn đẹp hơn mà còn mang đến nhiều cải thiện về sức khỏe, thể lực. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên: Biện pháp kiểm soát cân nặng hiệu quả và an toàn là cùng chế độ tập luyện phù hợp, cần áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học với những bữa ăn lành mạnh.
 • Herbalife Tài Trợ Dinh Dưỡng cho Á Hậu Trương Thị May
  Trong thời gian tập luyện vừa qua Á Hậu Trương Thị May cũng đã được công ty Herbalife – nhà tài trợ dinh dưỡng tư vấn dinh dưỡng
 • Cristiano Ronaldo Phát Huy Phong Độ Đỉnh Cao Với Dinh Dưỡng Herbalife
  Hợp đồng 5 năm với giá trị hàng triệu đô la này một lần nữa khẳng định, dinh dưỡng khoa học, chuyên biệt rất có sức hút với các siêu sao thể thao trên thế giới, giúp họ phát huy phong độ đỉnh cao.
 • Herbalife Dinh Dưỡng Chính Thức Của Thể Thao Việt Nam
  Dẫn đầu và chiếm 28,5% thị trường các sản phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn trên toàn cầu, các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung của Herbalife khá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam và hơn 80 quốc gia Thương hiệu này không chỉ được nhắc đến như một thương hiệu hàng đầu về thực phẩm bổ sung mà còn có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng…
 • Herbalife Nhà Phát Triển Khoa Học Dinh Dưỡng Chuyên Sâu
  Trong phong trào sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung để sống khỏe, Herbalife nổi lên là một thương hiệu được tin dùng đặc biệt. Rất nhiều cách giải thích về sự thành công này, song lý do sâu xa nhất đó là Herbalife đã tạo dựng uy tín chính nhờ phát triển khoa học dinh dưỡng một cách bài bản, chuyên sâu.
 • Muốn Có Làn Da Đẹp Phải Bổ Sung Trong và Dưỡng Bên Ngoài
  Theo tiết lộ mới đây của người đẹp xứ Huế - Top 20 HHVN, bí quyết để làn da khỏe đẹp mà không tốn nhiều thời gian chính là “bổ trong, dưỡng ngoài” với các sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc thiên nhiên.
 • Chế Độ Ăn Để Nâng Cao Sức Khoẻ
  Một nghiên cứu mới về chế độ ăn uống tại 14 quốc gia trong khu vực (có Việt Nam) đã đưa ra nhận định: thói quen ăn uống của người Việt Nam đang thay đổi, có xu hướng thích sử dụng đồ hộp, thực phẩm chế biến, các loại thức ăn nhanh... Cũng theo nghiên cứu này, do thời gian công việc quá bận rộn, người Việt hình thành thói quen tìm đến những quán xá bán thức ăn nhanh, khó có được một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.
 • Sản Phẩm Dinh Dưỡng Tế Bào Hàng Đầu Herbalife
  Hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 (Shake) với 4 hương vị gồm : vani, chocolate, dâu tây và bánh quy & kem vừa thơm ngon, vừa có lợi cho sức khỏe. Bác sĩ Luigi Gratton, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Y tế & Giáo dục của Tập đoàn Herbalife nhận định: "Việc đảm bảo một chế độ dinh dưỡng hợp lý là nền tảng giảm thiểu các nguy cơ bệnh tật ở con người". Đó cũng là tiêu chí để Herbalife phát triển dòng sản phẩm dinh dưỡng tế bào - những sản phẩm chuyên sâu, lưu giữ bí quyết chăm sóc sức khỏe toàn diện, tiến đến thiết lập một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, thông minh.
 • Dinh Dưỡng Toàn Diện Cho Làn Da và Tóc
  Cung cấp dưỡng chất cho da là cần thiết vì hàng ngày da phải chịu tác động của tuổi tác, bệnh lý, ánh nắng, cách chăm sóc không hợp lý... Những tác động từ bên trong lẫn bên ngoài cơ thể khiến làn da đòi hỏi việc chăm sóc bằng phương pháp dưỡng trong kết hợp dưỡng ngoài. Khoa học ngày càng phát triển giúp con người có nhiều cơ hội tiếp cận với chế độ dinh dưỡng có tác dụng dưỡng trong sâu hơn, ví dụ như nghiên cứu khoa học đột phá của Herbalife về dinh dưỡng tế bào.
 • Dinh Dưỡng Thông Minh Mang Lại Sức Khoẻ Bền Lâu
  Bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể ngoài chế độ ăn hàng ngày đã trở thành nhu cầu cần thiết của mọi người. Trong nhịp sống chung ngày càng bận rộn và không còn nhiều cơ hội được sử dụng những thực phẩm giàu dinh dưỡng, Herbalife đã chứng tỏ ưu thế của mình nhờ vào giá trị dinh dưỡng, sự tiện dụng và cả uy tín thương hiệu của một tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu đến từ Mỹ. Bất cứ ai cũng có thể tìm thấy chế độ dinh dưỡng phù hợp với mình bằng cách kết hợp các sản phẩm của thương hiệu này theo nhu cầu.
 • Thành Công Messi Một Phần Do Dinh Dưỡng Tốt
  Tiền đạo số một thế giới Lionel Messi người Argentina đang ở phong độ đỉnh cao khi sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đáng mơ ước ở tuổi 25. Người ta giải mã thành công của Messi bằng nhiều giai thoại khác nhau. Anh cho biết một trong những yếu tố tạo thành tên tuổi Messi như hôm nay chính là khoa học dinh dưỡng.
 • Cung Cấp Năng Lượng Tế Bào Cho Cơ Thể
  Thực chất cơ thể khoẻ mạnh hay thiếu “sinh khí” là do tế bào - nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể có được nuôi dưỡng khỏe mạnh hay không. Vì sao cần cung cấp dinh dưỡng cho tế bào? Khi nghĩ về sức khỏe và dinh dưỡng, rất ít người trong chúng ta nghĩ đến việc nên cung cấp dưỡng chất cho tế bào. Bạn luôn nghĩ đơn giản cơ thể bạn khỏe hay yếu là do ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ hay chưa, nhưng đó chưa phải là cốt lõi vấn đề.
 • Herbalife Với Sản Phẩm Dinh Dưỡng Tế Bào Độc Đáo
  “Một chế độ dinh dưỡng thực sự lành mạnh có ý nghĩa quyết định trong việc nâng tầm chất lượng sống của mỗi người. Bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn và tiếp theo là sự tự tin, chính điều này sẽ mang đến cho bạn những điều quý giá khác trong cuộc sống.
 • Thực phẩm dinh dưỡng chứa Nitric Oxide phòng chống bệnh tim hiệu quả
  Hàng năm có gần 20 triệu người chết do các bệnh lý về tim mạch, chiếm hơn 10% trong tổng số các ca tử vong. Tuy nhiên, ít người nhận ra rằng chỉ với biện pháp đơn giản, họ có thể phòng ngừa được căn bệnh nguy hiểm này.
 • Hỗ Trợ Sức Khoẻ và Hệ Tiêu Hoá Với Lô Hội Thảo Mộc
  Bên cạnh tác dụng làm đẹp, các nhà khoa học còn khám phá ra nhiều lợi ích của lô hội đối với sức khỏe và hệ tiêu hóa. Trước đây, phụ nữ thường chỉ dùng lô hội để làm đẹp. Nhưng ngày nay, các nhà khoa học đã khám phá ra nhiều ích lợi của lô hội và chiết xuất thành công loại thức uống "2 trong 1" - giải khát tiện dụng với hương vị thơm ngon, đồng thời hỗ trợ sức khỏe, hệ tiêu hóa.
 • Tác Hại Khôn Lường Của Bệnh Loãng Xương
  “Phải tận mắt chứng kiến những hậu quả do bệnh loãng xương gây ra cho các bệnh nhân đang điều trị ở đây mới thấy được căn bệnh này đáng sợ đến thế nào”.
 • Cảnh Báo Thực Trạng Thiếu Dinh Dưỡng Trong Bữa Ăn Hàng Ngày
  Thói quen ăn uống không cân bằng khiến tình trạng béo phì, suy dinh dưỡng tăng, kéo theo sự gia tăng của nhiều bệnh mãn tính. Trong khi đó, cung cấp đầy dủ những dưỡng chất cần thiết có thể rất đơn giản, chỉ với sản phẩm bổ sung dinh dưỡng như hỗn hợp Dinh dưỡng Công thức 1(Shake) của Herbalife.
 • Lợi Ích Sức Khoẻ Từ Trà Thảo Mộc
  Loại trà này đem lại nhiều dưỡng chất giá trị cho sức khỏe nhờ lợi ích cốt lõi từ trà vẫn được giữ nguyên. Trà đã trở thành nếp văn hóa ở nhiều quốc gia từ Âu sang Á. Theo thời gian, cùng với những lá trà và vị trà truyền thống, trà ngày càng tỏa hương sắc, khi kết hợp với nhiều loại thảo mộc khác.
 • Miss Sport Nguyễn Thục Uyên Chia Sẽ Bí Quyết Làm Đẹp Vóc Dáng và Làn Da
  Các sản phẩm dinh dưỡng của Herbalife giúp cơ thể Uyên luôn giữ được sự thon gọn, làn da tươi tắn, tràn đầy năng lượng. Làn da không chỉ là "chiếc áo" bao phủ toàn thân mà còn là tấm gương phản ánh tình trạng sức khỏe của cơ thể. Vì vậy, Hoa khôi vì cộng đồng - Miss Sport 2012 Nguyễn Thục Uyên đã chọn những thực phẩm "dinh dưỡng tế bào" có nguồn gốc thực vật, để cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa, giúp hỗ trợ chức năng tế bào và dưỡng chất từ trong ra ngoài cho làn da của mình.
 • Cách Bổ Sung Vitamin Hợp Lý Khoa Học
  Nhiều người 'nhiệt tình' ăn uống hoặc bổ sung đủ loại vitamin vì cho rằng 'thừa còn hơn thiếu' nhưng quan niệm đó rất nguy hiểm vì có thể gây ra hiệu ứng ngược. Con người không thể thiếu vitamin
 • Bổ Sung Dinh Dưỡng Cho Cơ Thể Khoẻ Đẹp
  Herbalife đã tạo ra một thực đơn dinh dưỡng hoàn chỉnh để cải tạo và nâng cao sức khỏe một cách tiện lợi. Khoa học dinh dưỡng hiện đại đã chỉ ra rằng, cần có một chế độ dinh dưỡng tối ưu mới đủ sức nuôi dưỡng cơ thể. Sức khỏe và vẻ đẹp là kết quả của chế độ dinh dưỡng kết hợp vận động thường xuyên. Một cơ thể đẹp trước hết phải khoẻ mạnh, và bí quyết nằm ở chế độ dinh dưỡng hàng ngày.
 • Bí Quyết Làm Đẹp Của Hoa Khôi Miss Sport Thục Uyên
  Thục Uyên thường sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung của Herbalife bên cạnh các bữa ăn chính để đảm bảo sức khỏe và giữ gìn vẻ đẹp. Trong quá trình thi Miss Sport, với cường độ cao và thời gian luyện tập dày đặc từ sáng tới tối, trong suốt hơn 10 ngày liên tục trên ngôi nhà chung, Thục Uyên đã rút ra cho mình cách thức bổ sung dinh dưỡng để khỏe và đẹp.
 • Bí Quyết Của Hoa Hậu Thế Giới Người Việt Diễm Hương Luôn Trẻ Đẹp
  Bí quyết giúp cô luôn khỏe mạnh, rạng rỡ, giữ được vóc dáng đẹp là nhờ vào các sản phẩm dinh dưỡng của Herbalife. Với lịch tập luyện dày đặc đôi khi tưởng chừng đuối sức, nhưng Diễm Hương vẫn quyết tâm để thực hiện giấc mơ tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc Miss Universe 2012. Được sự trợ giúp về dinh dưỡng mỗi ngày của Herbalife, người đẹp luôn tự tin vì có vóc dáng đẹp, gương mặt rạng rỡ và nổi bật.
 • Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Shake Hương Vị Cookies & Cream Đã Có Mặt Ở Việt Nam
  Tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu tại Mỹ - Herbalife đưa Hỗn hợp Dinh dưỡng Công thức 1 (Shake) vị Cookies & Cream về Việt Nam từ tháng 3 này, người sành điệu về ẩm thực đã bất ngờ và thích thú bởi họ có thể tận hưởng vị thơm ngon của bánh quy kem mà không sợ ảnh hưởng tới vóc dáng và sức khỏe.
 • Trà thảo mộc Herbalife cảm giác sảng khoái minh mẫn tinh thần
  Cuộc sống hiện đại đòi hỏi sự tỉnh táo và tập trung cao độ. Gần đây, khi xu hướng sống và ăn lành mạnh được ưa chuộng, trà thảo mộc lại được "lên ngôi".
 • Bệnh Thoái Hoá Khớp Ở Giới Trẻ
  Theo một thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 30% người ở tuổi 35 bị thoái hóa khớp và các bệnh viêm khớp. Bệnh thoái hóa khớp tuy không gây tử vong nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống, nhất là khi bệnh trở nặng.
 • Herbalife Thương Hiệu Thực Phẩm Bổ Sung Dinh Dưỡng Hàng Đầu Năm 2012
  Trải qua vòng bình chọn từ bạn đọc và người tiêu dùng trên cả nước, Herbalife Việt Nam đã vinh dự đạt được giải thưởng “Thương Hiệu Thực Phẩm Bổ Sung Dinh Dưỡng Hàng Đầu”
 • Giảm Bụng Phệ CSGT, Giải Pháp Giảm Cân Hiệu Quả Nhanh Chóng cho CSGT
  CSGT bụng phệ không được ra đường Những cảnh sát giao thông (CSGT) thủ đô bụng phệ, hình thức thấp bé nhẹ cân, nói năng không đúng mực sẽ bị điều chuyển sang ngồi bàn giấy, tránh tiếp xúc với dân.
 • Sản phẩm dinh dưỡng Herbalife giữ sức khỏe tốt, an toàn và tràn đầy năng lượng khi đón Tết.
  Tôn Nữ Na Uy – top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010 đã khẳng định: “Với Na Uy, việc duy trì dinh dưỡng cân bằng trong ngày Tết cho bản thân và gia đình rất đơn giản và dễ dàng.” Không chỉ qua việc giảm các món ăn nhiều đạm, nhiều chất béo, chất tinh bột, Na Uy còn chú trọng việc bổ sung đủ dinh dưỡng thông qua những sản phẩm của Herbalife.
 • Chăm sóc sức khỏe xương khớp giúp làm chậm quá trình lão hóa
  Hệ xương ở người đảm nhận vai trò tạo hình cơ thể, tạo các khoang chứa cơ quan nội tạng, hỗ trợ quá trình vận động và là nơi sản sinh của các tế bào máu… Vì vậy, xương cần được nuôi dưỡng liên tục trong suốt cuộc đời.
 • Dinh dưỡng tế bào cung cấp năng lượng cho cơ thể khỏe mạnh hoạt động tốt
  Có rất nhiều bí quyết làm đẹp phải xuất phát từ bên trong, từ việc nuôi dưỡng tế bào. Dinh dưỡng tế bào chính là nền tảng của sức khỏe và vẻ đẹp bền lâu cho mọi người.
 • Thức uống bổ dưỡng cho hệ tiêu hóa khoẻ mạnh
  Từ lâu, lô hội đã được sử dụng để chăm sóc da và hệ tiêu hóa. Sự tiến bộ của khoa học thực phẩm đã chiết xuất những dưỡng chất với tính năng ưu việt từ lô hội, tạo thành loại thức uống tiện dụng và thơm ngon.
 • Sản phẩm dinh dưỡng khoa học trong bữa tiệc đầu năm
  Trước ngày nghỉ Tết, phụ nữ thường không quên nhắc nhở bản thân, dù vui xuân cũng không được quên nhiệm vụ quan trọng nhất của phái đẹp - gìn giữ vóc dáng. Rõ ràng phụ nữ nào cũng biết, thực đơn Tết luôn “thừa mà thiếu”: thừa đạm, thừa chất béo nhưng thiếu chất xơ, vitamin, khoáng chất. Nhưng Tết mà không được nếm bánh chưng, thịt đông, dưa hành ở miền Bắc hay thịt kho trứng với nước dừa béo ngậy ở miền Nam thì sẽ Tết không còn đủ đầy hương vị.
 • Các tử thi không lừa dối được các bác sỹ
  Bài nói chuyện của tiến sĩ Y học Walloc - Người Mỹ, được nhận giải thưởng Nobel vào năm 1991. Theo thông tin mới được đăng trên tạp chí phòng bệnh của Mỹ. Mỗi năm người Mỹ phải tiêu tốn khoảng 1,7 tỷ USD để mua vitamine và chất khoáng bổ sung để phòng, chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ.
 • Quà tặng sức khỏe lên ngôi dịp Tết Quý Tỵ
  Miss Sport 2012 Lại Hương Thảo là người rất chú trọng tới thể chất và vóc dáng nên rất hào hứng với xu hướng chọn quà tặng sức khỏe.
 • Nguyên nhân gây béo phì thừa cân
  Béo phì là tình trạng ngày càng gia tăng trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia có mức kinh tế xã hội cao và trong khoảng 15 năm trở lại đây (bao gồm những nước đã và đang phát triển, trong đó có Việt Nam), lứa tuổi cao nhất thường gặp là trên 30 tuổi.
 • Messi từ còi xương đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới
  Những ngày này, chủ đề nóng nhất trên mọi trang báo, diễn đàn thể thao là siêu sao Argentina - Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu quả bóng vàng FIFA 4 năm liên tiếp. Hiểu về chặng đường Messi đã đi qua, các fan hâm mộ càng thêm thán phục những nỗ lực phi thường của chàng cầu thủ mới bước qua tuổi 25. Làm nên tượng đài người khổng lồ Lionel Messi, ngoài tài năng thiên bẩm là chương trình tập luyện bàn bản và chế độ dinh dưỡng khoa học.
 • Hậu quả tác hại của béo phì thừa cân biến chứng
  Những người bị béo phì rất dễ bị rối loạn cơ xương vì các đốt sống thắt lưng phải chịu gánh nặng quá mức, dẫn đến tổn thương. Béo phì còn làm tăng nguy cơ thấp khớp (khớp gối và háng). Các bệnh về xương khiến bệnh nhân giảm hoạt động thể lực, làm nặng thêm bệnh béo phì.
 • Hoa hậu Diễm Hương giữ vóc dáng thon gọn đẹp kiểm soát cân nặng như thế nào ?
  Không ít phụ nữ quan niệm, cả năm chỉ có mấy ngày Tết, nên họ bắt đầu chiều chuộng khẩu vị, không cần “kiềm chế” các món khoái khẩu nhiều đường, nhiều chất béo, ê hề đạm trong các buổi tiệc xuân.
 • Cải thiện vẻ đẹp ngoại hình cho bạn thêm tự tin hơn trong cuộc sống.
  Không giống như phụ nữ, đàn ông sẽ không bất chấp tất cả mọi thử thách để cắt giảm đi những kilogram thừa thãi trên cơ thể mình. Còn có không ít người nghĩ rằng giảm cân chỉ là chuyện mà vợ họ nên làm. Nhưng có một thực tế mà ít người để ý rằng, thừa cân và béo phì không chỉ là vấn đề về ngoại hình mà còn tiểm ẩn rất nhiều nguy cơ xấu cho sức khỏe trong tương lai.
 • Chọn quà biếu tặng vào dịp lễ tết là một đặc trưng văn hóa của người Việt > chọn Herbalife, chúc nhau sức khoẻ.
  Chọn quà biếu Tết tưởng chừng đơn giản, nhưng là bài toán rất khó với nhiều người. Vì món quá vừa phải thể hiện rất nhiều tình cảm, tâm ý của người gửi, vừa phải có giá trị sử dụng cho người nhận.
 • Phước Hưng dùng Hỗn hợp Dinh dưỡng Công thức 1 - Shake Herbalife để duy trì thể lực và kiểm soát cân nặng
  Phạm Phước Hưng sinh năm 1988, là VĐV Thể dục Dụng cụ - Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Với thành tích hơn 30 HCV cho môn TDDC, đứng thứ 7 giải vô địch thế giới, HCV hai mùa SEAGames 24 và 24, Phước Hưng hiện đang là VĐV TDDC hàng đầu Việt Nam.
 • Vận động viên cũng sợ tăng cân, VĐV Trần Lê Quốc Toàn dùng 2 ly Shake Hỗn hợp Dinh dưỡng Công thức 1 với Bột Protein Herbalife
  Trần Lê Quốc Toàn sinh ngày 05/04/1989 tại Đà Nẵng, trở thành VĐV cử tạ từ năm 14 tuồi và có được tấm HCV đầu tiên ở giải trẻ quốc gia tại Hải Dương năm 2005. Thành tích: - HCV các giải trẻ từ năm 2006 đến 2009. - Vô địch quốc gia năm 2009 ở hạng cân 56kg với tổng thành tích 258kg. - Vô địch Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2010 với tổng thành tích 261kg. - Vô địch SEA Games 26 với tổng cử 280kg.
 • Hướng dẫn sử dụng sản phẩm dinh dưỡng bổ sung của Herbalife như thế nào cho phù hợp ?
  Điều cốt lõi là bạn đã thay đổi được những thói quen xấu có hại cho sức khoẻ và bạn phải duy trì những thói quen mới có lợi cho sức khoẻ của bạn. Chỉ có những sản phẩm của Herbalife và cách phân phối của nó mới làm được điều kỳ diệu này.
 • Bí quyết dinh dưỡng cho người bận rộn > dùng Hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 shake + bột Protein
  Bận rộn trong công việc ở cơ quan thời điểm cuối năm khiến nhiều bạn trẻ không còn thời gian quan tâm đến chất lượng dinh dưỡng cho bản thân. Đây là một điều rất sai lầm vì theo các chuyên gia dinh dưỡng, để đáp ứng với cường độ làm việc cao, chúng ta cần bổ sung những thực phẩm giàu năng lượng. Đặc biệt, trong thực đơn hàng ngày, các chất protein, các loại vitamin, khoáng chất là không thể thiếu.
 • Thực Phẩm Chức Năng Bổ Sung là gì ? Một số điều cần biết về thực phẩm chức năng dinh dưỡng bổ sung.
  Thực phẩm chức năng là một loại thức ăn đặc biệt, không nhiều calories nhưng đầy đủ và cân đối các vi chất dinh dưỡng, do đó có khả năng bổ sung các vi chất dinh dưỡng thiếu hụt cho cơ thể (mà bằng con đường ăn uống bình thường hàng ngày không cung cấp đủ), hạn chế nguy cơ thừa năng lượng, giúp thải độc và kháng gốc tự do. Nhờ đó tăng cường chức năng của các tế bào, các tạng, giúp cơ thể tăng cường sức khoẻ, dự phòng bệnh tật, điều chỉnh trọng lượng và hỗ trợ chữa bệnh.
 • Casa Herbalife Quy Nhơn Bình Định Của Quỹ Gia Đình Herbalife (HFF)
  Ngày 5/1/2013 Casa Herbalife thứ 2 thuộc Quỹ Gia đình Herbalife (HFF) đã ra đời nhằm hỗ trợ cải thiện khẩu phần ăn hằng ngày cho 46 trẻ cơ nhỡ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội (TTBTXH) Đồng Tâm, Quy Nhơn, Bình Định.
 • Sản phẩm Herbalife có ích cho chính sức khỏe của mỗi nhà phân phối và khách hàng
  Mỗi nhà phân phối độc lập làm việc cho Tập đoàn Herbalife là những người đã dùng qua sản phẩm. Việc ký hợp đồng của Tập đoàn với nhà phân phối chỉ thực hiện khi họ cảm nhận được sản phẩm có ích cho chính sức khỏe của mình.
 • Làn da khỏe đẹp luôn mịn màng tươi trẻ chính là ở chế độ dinh dưỡng.
  Làn da được ví như cơ thể sống kỳ diệu. Vì vậy, bí quyết căn bản cho làn da luôn mịn màng tươi trẻ chính là ở chế độ dinh dưỡng.
 • Bệnh tiểu đường hay đái tháo đường.
  Bệnh tiểu đường, còn gọi là Đái tháo đường hay Bệnh dư đường, là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat khi hoóc môn insulin của tụy bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao; trong giai đoạn mới phát thường làm bệnh nhân đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và do đó làm khát nước
 • Herbalife Việt Nam mở văn phòng Hà Nội (tin trên VTV1)
  Ngày 27/7, Herbalife đã chính thức ra mắt Văn phòng Herbalife tại Hà Nội (36 Hoàng Cầu, Hà Nội) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch và phát triển kinh doanh khu vực phía Bắc.
 • Dinh dưỡng duy trì thể lực sức khoẻ tốt cho Leo-Messi
  Hỗn hợp Dinh dưỡng Công thức 1 - Shake là sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt từ Herbalife. Shake đã tiếp sức cho tiền đạo Lionel Messi của Barcelona có được nền thể lực sung mãn cho mỗi trận đấu.
 • Thực Phẩm Chức Năng trong vai trò dự phòng, nâng cao sức khoẻ và hỗ trợ điều trị cho người sử dụng.
  Không thể phủ nhận vai trò của TPCN trong việc dự phòng, nâng cao sức khỏe người sử dụng hay hỗ trợ cho công tác điều trị bệnh. Bộ Y Tế cũng đã khẳng định và luật hóa điều này một cách rõ ràng trong Luật An toàn Thực phẩm. Theo đó, TPCN là những sản phẩm hỗ trợ chức năng các bộ phận cơ thể con người nhằm nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh.
 • Sai Lệch Về Dinh Dưỡng Của Vận Động Viên Thể Thao Việt Nam
  Phó giáo sư, bác sĩ y học thể thao Marco De Angelis có hơn 20 năm kinh nghiệm cố vấn dinh dưỡng thể thao cho Ủy Ban Olympic Italy. Mới đây ông đã đến Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm và giáo dục dinh dưỡng cho hơn 100 vận động viên và 50 bác sĩ của Bệnh viện thể thao Việt Nam.
 • Herbalife Vận Động Người Việt Sống Lành Mạnh
  Xác định Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng, cùng với nhu cầu về các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, Herbalife gia nhập thị trường với mục tiêu hướng xã hội đến một lối sống khỏe và lành mạnh với những kiến thức dinh dưỡng hữu ích.
 • Herbalife Việt Nam Chặng Đường 3 Năm Phát Triển
  Herbalife đánh dấu chặng đường 3 năm có mặt tại Việt Nam bằng nhiều dấu ấn ý nghĩa: sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số - trung bình 50% mỗi năm - và những đóng góp tự hào theo đuổi sứ mệnh “Nâng tầm chất lượng sống” thông qua những hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em cơ nhỡ và tài trợ dinh dưỡng cho thể thao Việt Nam.
 • Herbalife Đóng Góp Cộng Đồng Xã Hội
  Tại Việt Nam, gần 3 năm nay, Herbalife trở thành cái tên quen thuộc với những ngôi nhà, trung tâm bảo trợ xã hội thông qua việc tài trợ nâng cao chế độ dinh dưỡng cho trẻ em cơ nhỡ. Mới đây nhất, nhân viên và các nhà phân phối Herbalife Việt Nam đã đến thăm và nâng cấp bếp ăn cho Trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm tại Bình Định. Hơn 90 trẻ em cơ nhỡ và khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại đây đã đón nhận một bếp ăn mới được trang bị đầy đủ thiết bị như bàn ghế ăn, tủ lạnh, bếp ga, nồi cơm điện, nồi nấu, chảo, bát đĩa các loại, khay ăn, bình lọc nước sạch.
 • Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh Tiếp Làm Việc Với Herbalife
  Chiều ngày 31/8/2012, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Bill Rahn - Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Herbalife kiêm Giám đốc điều hành Herbalife khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
 • Herbalife Đồng Hành Cùng Vận Động Viên Điền Kinh Thanh Phúc Đến Luân Đôn
  Chiếc vé chính thức đầu tiên tới Thế vận hội Olympic 2012, “giải tỏa cơn khát” của điền kinh Việt Nam trong suốt 32 năm là của một cái tên còn khá mới với nhiều người hâm mộ - Nguyễn Thị Thanh Phúc.
 • Bổ Sung Dinh Dưỡng Herbalife Cho Vận Động Viên Olympic 2012
  Bên cạnh việc tập luyện tích cực, chế độ dinh dưỡng của vận động viên cũng được theo dõi sát sao nhằm phát huy tối đa nền tảng thể lực. Lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) rất chú trọng bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho các VĐV. Chế độ dinh dưỡng của các VĐV thuộc từng bộ môn thi đấu được "lên lịch" khác nhau nhưng có một điểm chung là đều có các sản phẩm Herbalife.
 • Đoàn Thể Thao Việt Nam Đạt Được Tài Trợ Dinh Dưỡng Tập Đoàn Herbalife
  Các VĐV đạt chuẩn Olympic là thành quả của sự nỗ lực trong tập luyện. Bên cạnh đó, dưới sự tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng Luigi Gratton, Phó chủ tịch Cấp cao phụ trách Giáo dục Dinh dưỡng của Tập đoàn Herbalife, các sản phẩm dinh dưỡng tế bào của Herbalife như Hỗn hợp Dinh dưỡng Công thức 1 (Shake), Bột Protein, Hỗn hợp Vitamin… đã được đưa vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày của 51 VĐV (bao gồm một số VĐV đã chính thức có tên trong danh sách tham dự Olympic lẫn các VĐV đang tập luyện để đạt chuẩn).
 • Herbalife Tài Trợ Dinh Dưỡng Cho Đoàn Thể Thao Việt Nam Tham Dự Olympic London 2012
  Chế độ dinh dưỡng cho các vận động viên (VĐV) luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà cầm quân bởi dinh dưỡng góp phần không nhỏ vào sự thành công trong thi đấu, đặc biệt là khi tham dự đấu trường quốc tế. Herbalife đồng hành cùng thể thao Việt Nam tiến tới Olympic 2012 thông qua việc cung cấp các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng nổi bật và chương trình tư vấn dinh dưỡng được thiết kế đặc biệt, hỗ trợ cho toàn đoàn kể cả các VĐV triển vọng (gồm 51 VĐV và trên 20 huấn luyện viên) đạt mục tiêu tăng suất tham dự và đảm bảo các VĐV có được thể lực tốt.
Hỗ Trợ Online
Tư Vấn Sản Phẩm


Tư Vấn Sản Phẩm


Đăng ký Phân Phối Herbalife


Đăng ký Thẻ NPP Herbalife


My status
Quảng cáo
Untitled 1 Untitled 1 Untitled 2 Untitled 3 Untitled 3 Untitled 4 Untitled 5 Untitled 7 Untitled 9 Untitled 10 Untitled 10